Phụ nữ Ngành Y chung tay phòng chống Lao

Phụ nữ Ngành Y chung tay phòng chống Lao

  •   01/10/2019 10:52:00 AM
  •   Đã xem: 12

Bàn giao “Mái ấm ngành y tế”

Bàn giao “Mái ấm ngành y tế”

  •   19/09/2019 09:09:00 AM
  •   Đã xem: 21

Tập huấn thực hiện cơ sở y tế” xanh- sạch – đẹp năm 2018

Tập huấn thực hiện cơ sở y tế” xanh- sạch – đẹp năm 2018

  •   21/04/2018 08:05:00 AM
  •   Đã xem: 457

Ngày 05-06/04/2018, tại Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi tập huấn về triển khai thực hiện Cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”

[SITE_BTN_TOOL]