Thông báo treo Cờ Tổ Quốc và nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl); Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

Thứ sáu - 26/04/2019 16:20
Thông báo treo Cờ Tổ Quốc và nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl); Nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl);

 Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

 

Căn cứ Thông báo số 774/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl); Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019.

Sở Y tế thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl); Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 như sau:

  1. Cơ quan Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế treo Cờ Tổ quốc vào các ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl), Chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019.
  2. Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl) năm 2019: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 01 ngày.  Do Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 trùng vào Chủ Nhật, ngày 14/4/2019 là ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ bù 01 ngày thứ Hai, ngày 15/4/2019 (cụ thể được nghỉ 3 ngày, từ thứ Bảy, ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai, ngày 15/4/2019).
  3. Dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ từ thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2019, đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019.
  4. Trong ngày nghỉ Lễ, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phân công trực Lễ, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, riêng các đơn vị có giường bệnh phải bố trí trực 24/24 để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân. Báo cáo danh sách cán bộ trực Lãnh đạo và trực hành chính (mẫu 01) gửi về Sở Y tế trong ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ Lễ (qua email:minhnguyetcnv2682@gmail.com). Thủ trưởng cơ quan đơn vị phân công cán bộ trực hành chính có trách nhiệm tổng hợp số liệu KCB, dịch bệnh và ATTP (mẫu 02) báo cáo về Sở Y tế trước 15 giờ hằng ngày cho bộ phận trực Lễ cơ quan Sở Y tế (danh sách trực Lễ cơ quan Sở Y tế đăng tải trên website Sở Y tế).

* Ghi chú: các đơn vị khi có vấn đề khẩn cấp (ATTP, phòng dịch,..) báo cáo nhanh qua số điện thoại: 0919.007658 (Đ/c Nguyễn Thanh Giang - PGĐ Sở Y tế) hoặc 0943.043535 (Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chánh Văn phòng Sở Y tế).

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh (để biết);

- BGĐ Sở Y tế;

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế;

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nguồn tin: soyte.haugiang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
[SITE_BTN_TOOL]