TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH HẬU GIANG

http://www.ytdphaugiang.org.vn


Xét nghiệm tổng hợp

Xét nghiệm tổng hợp
Xét nghiệm, kiểm nghiệm:
  • Kiểm nghiệm nước theo QC 01:2009/BYT, QC 02:2009/BYT.
  • Kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý hóa thực phẩm và vi sinh thực phẩm.
  • Xét nghiệm chẩn đoán huyết thanh: Virut viêm gan A, B, C, sốt xuất huyết.
  • Xét nghiệm chẩn đoán sử dụng chất gây nghiện.
  • Xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng: Sốt rét, giun chỉ, kí sinh trùng đường ruột, giun sán (sán chó).
  • Xét nghiệm chẩn đoán vi sinh đường ruột: Tả, lỵ, thương hàn, ecoli.
  • Xét nghiệm sinh hóa máu tổng quát: tiểu đường, mỡ máu, men gan AST, ALT, gluccose, acid uric…
  • Xét nghiệm huyết học 24 thông số.