TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH HẬU GIANG

http://www.ytdphaugiang.org.vn


Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc về Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!
Tải văn bản

Nguồn tin: soyte.haugiang.gov.vn