Không chủ quan trong phòng, chống sốt xuất huyết

  •   21/07/2019 09:22:00 PM
  •   Đã xem: 15

Sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu chững lại

  •   14/07/2019 08:59:00 PM
  •   Đã xem: 27

Ra quân phòng bệnh

  •   17/06/2019 03:46:00 AM
  •   Đã xem: 16

Cần sự chung tay phòng bệnh từ mỗi người dân

  •   09/06/2019 10:31:00 PM
  •   Đã xem: 28

Câu hỏi phỏng vấn về phòng chống dịch bệnh

  •   19/05/2019 09:43:00 PM
  •   Đã xem: 40

Bệnh cúm AH5N1 nguy hiểm và lây sang người như thế nào, thưa ông?

[SITE_BTN_TOOL]