Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

Chủ nhật - 27/09/2020 23:10

Ngày, tháng, năm

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

28/09/2020

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

29/9/2020

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh dại trên người tại TP. Cần Thơ.

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh dại trên người tại TP. Cần Thơ.

Thứ tư

30/9/2020

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Kiểm tra Phòng, chống ma túy cùng với BCĐ 138 tại Phụng Hiệp.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh dại trên người tại TP. Cần Thơ.

Giám đốc: Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Kiểm tra Phòng, chống ma túy cùng với BCĐ 138 tại Phụng Hiệp.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh dại trên người tại TP. Cần Thơ.

 

Thứ năm

01/10/2020

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Giảng bài lớp tập huấn Giáo dục sức khỏe tại cơ quan.

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Giảng bài lớp tập huấn Giáo dục sức khỏe tại cơ quan.

Thứ sáu

02/10/2020

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Kiểm tra Phòng, chống ma túy cùng với BCĐ 138 tại Ngã Bảy.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Giảng bài lớp tập huấn Giáo dục sức khỏe tại cơ quan.

Giám đốc: Học lớp quản lý cấp sở tại tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Đi thực tế lớp quản lý CDC ở tỉnh Đồng Nai.

P. Giám đốc (Bs. Đại): Kiểm tra Phòng, chống ma túy cùng với BCĐ 138 tại Ngã Bảy.

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Giảng bài lớp tập huấn Giáo dục sức khỏe tại cơ quan.

Thứ bảy

03/10/2020

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện, thị xã, TP.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Giám sát TCMR tại huyện Phụng Hiệp.

P. Giám đốc (Bs. Đại):

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Giám sát TCMR tại huyện Long Mỹ.

 

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện, thị xã, TP.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Giám sát TCMR tại huyện Phụng Hiệp.

P. Giám đốc (Bs. Đại):

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Giám sát TCMR tại huyện Long Mỹ.

Chủ nhật

04/10/2020

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện, thị xã, TP.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Giám sát TCMR tại huyện Phụng Hiệp.

P. Giám đốc (Bs. Đại):

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Giám sát TCMR tại huyện Long Mỹ.

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện, thị xã, TP.

P. Giám đốc (Bs. Hận): Giám sát TCMR tại huyện Phụng Hiệp.

P. Giám đốc (Bs. Đại):

P. Giám đốc (Bs. Chúc): Giám sát TCMR tại huyện Long Mỹ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
[SITE_BTN_TOOL]