Về việc công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ

Về việc công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ.

Số kí hiệu 587/MT-LĐ
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Môi trường lao động
Cơ quan ban hành Cục quản lý Môi trường Y tế
Người ký Lương Mai Anh

Nội dung

Công văn số 587/MT-LĐ Hà Nội ngày 20 tháng 05 năm 2019 về việc công bố tổ chức đủ điều kiện QTMTLĐ. Tải tại đây  Danh sách đơn vị.

[SITE_BTN_TOOL]