Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang


1 logo trang tri

 

Quyết định số 2411/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang (trên cơ sở chia tách Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang) trực thuộc Sở Y tế Hậu Giang.
 
2 gioi thieu
[SITE_BTN_TOOL]